Nieuwbouw

Het stichtingbestuur in de afgelopen periode druk bezig geweest om de nieuwbouwplannen verder uit te werken. Dit alles ondersteund door diverse professionele partijen en in goed overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Zuidplas.

Wij zijn verheugd u mee te delen dat dit heeft geleid tot een definitief ontwerp waar wij als stichtingsbestuur trots op zijn. Niet alleen voldoet het ontwerp aan de wensen van de stichting, het definitieve ontwerp doet naar onze mening ook recht aan de wensen van de omwonenden en de bestaande bebouwde omgeving.

Het gebouw zal een moderne uitstraling krijgen met behoud van de traditionele identiteit en past in de stijl van de bestaande bouw in de omgeving. Het nieuwe gebouw zal uit twee bouwlagen bestaan en behoudt dezelfde afstand aan de woningen in de Pr. Irenestraat.

IMPRESSIE