Stichting Islamitische Moskee Errahmane is een non-profit organisatie, die verantwoordelijk is voor het ontplooien van activiteiten voor de moslimgemeenschap in Nieuwerkerk aan den IJssel en omstreken. Deze activiteiten hebben als doel de bevordering van de emancipatie en participatie van de islamitische gemeenschap in de lokale samenleving.

Vanuit de Stichting Islamitische Moskee Errahmane werken we met een netwerk van mensen (bestuur en andere vrijwilligers) aan onze visie. In onze moskee staat de deur letterlijk zo vaak mogelijk open voor iedereen die wil binnenkomen. We organiseren activiteiten voor verschillende doelgroepen met diverse onderwerpen

De moskee is een openbare plaats waar mensen van verschillende geloofs-, etnische- en culturele achtergronden samenkomen. 

Onze visie 

Eenheid tussen alle moslims waarborgen en fungeren als centrale ontmoetingsplaats en informatiepunt voor alle organisaties en doelgroepen die zich inzetten voor de moslimgemeenschap in Nederland. Dit moet leiden tot begrip, dialoog en samenwerking tussen moslims en niet moslims in de samenleving.

Persoonlijke groei van onze bezoekers op het pad van Allah verheven is Hij is ons ultieme doel. Vertrekpunt is het innerlijk. Als moskee organiseren wij activiteiten die leiden tot meer kennis, kunde en inzichten, die leiden tot bewuster gedrag en een sterke geloofsovertuiging.